INFORMACE O UCHAZEČI

LOBO BRAND D.O.O
ČENTIBA, GLAVNA ULICA 55
SI – 9220 LENDAVA


T:  0038651-648-680
E: info@yourlobo.com

Daňové identifikační číslo: 78930456
Registrační číslo: 9433368000
TRR: SI56 2900 0005 3752 407
Registrační orgán: AJPES

PŘÍSTUPNOST INFORMACÍ (SHRNUTÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ)

Poskytovatel se zavazuje vždy poskytnout zákazníkovi následující informace:
a) identifikační údaje společnosti (název a sídlo společnosti, číslo rejstříku),
b) kontaktní údaje, které uživateli umožní rychlou a efektivní komunikaci (e-mail, telefon),
c) základní charakteristiky zboží nebo služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),
d) dostupnost produktu (každý produkt nebo služba nabízené na webových stránkách by měly být dostupné v přiměřené době),
e) podmínky dodání výrobku nebo provedení služby (způsob, místo a termín dodání),
f) všechny ceny musí být jasně a jednoznačně specifikovány a musí být jasně uvedeno, zda již zahrnují daně a náklady na dopravu,
g) způsob platby a dodání,
h) časová platnost nabídky,
i) lhůta, ve které je ještě možné odstoupit od smlouvy, a podmínky odstoupení; kromě toho také o tom, zda a kolik stojí zákazníka vrácení výrobku,
j) vysvětlení reklamačního řízení, včetně všech informací o kontaktní osobě nebo oddělení služeb zákazníkům.
Potvrzením objednávky každý kupující souhlasí s obchodními a užívacími podmínkami.

KONTAKT

Pokud potřebujete jakékoliv informace nebo pomoc s online nabídkami, zadáváním objednávek, online doručením, používáním webových stránek nebo vrácením zboží, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: info@lobobrand.com nebo na čísle 0038651-648-680.

SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva mezi poskytovatelem a kupujícím je uzavřena v okamžiku, kdy poskytovatel potvrdí objednávku a kupující obdrží e-mail. Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky pevné a platí jak pro poskytovatele, tak pro kupujícího. Potvrzením nákupu kupující přijímá všeobecné podmínky. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem je trvale uložena v sídle společnosti LOBO d.o.o., Glavna ulica 55, Čentiba, 9220 Lendava nebo na řádně zabezpečeném vzdáleném serveru poskytovatele. Uživatel může získat kopii na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: info@lobobrand.com. Kopii smlouvy (objednávky) obdrží kupující na svou e-mailovou adresu po odeslání objednávky.

CENY PRODUKTŮ

Ceny produktů jsou uvedeny v eurech a jsou platné v den objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, neboť poskytovatel je plátcem DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Při potvrzení objednávky zákazníkem v internetovém obchodě platí ceny zveřejněné v době objednávky. Ceny jsou v internetovém obchodě náležitě označeny a platí pro všechny zákazníky. Náklady na doručení nejsou zahrnuty v ceně výrobku.

PROMO KÓDY

Podmínky spolupráce:

  1. Propagační kód není platný pro produkt měsíce.
  2. Produkt měsíce je určen webovými stránkami a může se každý měsíc měnit.
  3. Propagační kód lze použít na nákup všech ostatních produktů na webových stránkách.
  4. Propagační kód je platný pro jedno použití při jednotlivém nákupu.
  5. Promo kód nelze kombinovat s jinými slevami nebo akcemi.
  6. Webové stránky si vyhrazují právo změnit nebo zrušit promo kód bez předchozího upozornění.
  7. Propagační kód nemá žádnou peněžní hodnotu a nelze jej vyměnit za hotovost.

PLATBA

Internetový obchod umožňuje platit za produkty na dobírku a bankovním převodem na účet TRR. Spolu s výrobky v zásilce obdrží kupující fakturu s rozepsanými náklady. Platba je možná pouze jednou částkou. Při způsobu platby na dobírku platí kupující v hotovosti při doručení zásilky poštou. Dobírka je možná pouze v případě, že fakturační adresa je totožná s doručovací adresou. V případě platby zálohovou fakturou obdrží kupující na základě uzavřené objednávky do tří dnů zálohovou fakturu na svou e-mailovou adresu. Po obdržení převodu poskytovatel zašle objednané produkty zákazníkovi poštou.

Platba za objednané výrobky ze zemí mimo Slovinsko je možná výhradně pouze na základě přímé bankovní transakce (zálohová faktura).

ÚČTOVAT

Faktura je vystavena při dodání a je přiložena k výrobku.

DORUČENÍ

Poskytovatel odešle objednané zboží do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (v případě platby na dobírku) nebo do dvou pracovních dnů od přijetí platby (v případě převodu na TRR). Doba dodání závisí na doručovací službě a může činit jeden až pět pracovních dnů ode dne doručení. Smluvním partnerem pro doručování zásilek je společnost GLS. Při nákupu zboží hradí poštovné kupující a činí 3,95 EUR.

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO ZJIŠTĚNÍ A OPRAVU CHYB PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY

Před odesláním objednávky se zákazníkovi otevře náhled objednávky, na jehož základě si může zkontrolovat údaje, které vyplnil pro účely odeslání objednávky. V případě chybného zadání může kupující chyby opravit v košíku. Pokud nechce objednávku odeslat, může web uzavřít nebo opustit odeslání objednávky a tím přerušit odeslání a potvrzení objednávky.

Právo odstoupit od nákupu, vrátit zboží, vrátit platbu

Kupující má právo odstoupit od smlouvy nebo objednávky do 14 dnů od převzetí zboží na e-mailovou adresu poskytovatele: info@yourlobo.si, aniž by musel uvádět důvod svého rozhodnutí.

Pokud kupující již zboží obdržel a odstupuje od smlouvy, musí nepoškozené zboží ve stejném množství zaslat poskytovateli/společnosti do 14 dnů od odeslání zprávy, že odstupuje od smlouvy. Jediným nákladem, který je kupujícímu v souvislosti s odstoupením od smlouvy účtován, jsou náklady na vrácení výrobků. Obdržené výrobky musí být vráceny nepoškozené a ve stejném množství. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Přepravní štítek od doručovací služby nesmí být nalepen přímo na obalu a původní obal musí být přelepen alternativními barevnými lepicími páskami. Jen tak můžeme přispět ke snížení znečištění životního prostředí, aby bylo zboží vráceno ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi. Má se za to, že výpověď nebo výrobek jsou odeslány včas, pokud je zásilka podána ve stanovené lhůtě.

Formulář pro odstoupení od článkové smlouvy je uživateli k dispozici zde.

Kupující je povinen vrátit obdržené zboží nepoškozené a nezměněné, pokud nedošlo k poškození zboží bez zavinění kupujícího.

Provedené platby vrátíme kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Společnost vrátí přijaté platby kupujícímu stejným platebním prostředkem, který kupující použil (což je nejčastěji platba na transakční účet), pokud spotřebitel výslovně nepožádal o použití jiného platebního prostředku a kupujícímu z toho nevzniknou žádné náklady.

Podle § 43 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele nemá kupující právo odstoupit od smlouvy (koupě), jde-li o výrobek zhotovený podle přesných pokynů kupujícího a přizpůsobený jeho osobním potřebám.

STÍŽNOSTI

Poskytovatel vynakládá veškeré úsilí na zajištění nejlepší kvality výrobků. Pokud se přesto stane, že výrobek, který kupující obdrží, má vadu, informuje o tom e-mailem poskytovatele, který kupujícího informuje o postupu řešení reklamace. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci v případě, že se jedná o nepoužitelnost výrobku nebo poškození způsobené nesprávným jednáním kupujícího.

Věcná chyba

Spotřebitel může uplatnit svá práva z podstatné vady, pokud prodávajícího o vadě informuje do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Spotřebitel musí v oznámení vady přesně popsat a umožnit prodávajícímu prohlídku věci.

Prodávající neodpovídá za podstatné vady zboží, které se projeví po uplynutí dvou let od dodání věci. Má se za to, že vada zboží existovala již v době dodání, pokud se objeví do šesti měsíců od dodání.

Spotřebitel, který prodávajícího řádně informoval o chybě, má právo požadovat od prodávajícího, aby:

odstranil vadu zboží nebo vrátil část zaplacené částky úměrně k vadě nebo vyměnil vadné zboží za nové bezvadné nebo vrátí zaplacenou částku.

KOMUNIKACE

Poskytovatel kontaktuje uživatele prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud s tím uživatel výslovně nesouhlasí. Reklamní e-maily budou obsahovat následující součásti:
– Odesílatel bude jasně viditelný.
– Budou jasně a jednoznačně označeny jako reklamní zprávy.
– Jako takové budou označeny různé kampaně, propagační akce a další marketingové techniky. Rovněž budou jasně definovány podmínky účasti v nich.
– Bude jasně uveden způsob odhlášení ze zasílání reklamních zpráv.

  • Poskytovatel bude výslovně respektovat přání uživatele neobdržet reklamní sdělení.
  • Pro prodej po telefonu platí stejné podmínky jako v našem e-shopu. Zajištěn je rovněž rychlý a bezpečný nákup.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace poskytnuté kupujícím jsou přísně důvěrné a nakládá se s nimi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Úřední věstník RS č. 59/1999, 57/2001, 59/2001-revidovaný) a zákonem o ochraně spotřebitele – ZVPot-UPB1 (oficiální konsolidované znění – Úřední věstník RS, č. 14/03). Poskytovatel se zavazuje trvale chránit veškeré osobní údaje uživatele. Poskytovatel bude osobní údaje používat výhradně pro účely vyřízení objednávky (zasílání informačních materiálů, nabídek, faktur) a další komunikace. V žádném případě nebudou údaje uživatele poskytnuty neoprávněným osobám. Uživatel rovněž odpovídá za ochranu osobních údajů tím, že zajistí bezpečnost a ochranu svého uživatelského jména a hesla.

STÍŽNOSTI A SPORY

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Společnost LOBO d.o.o. v souladu s právními normami neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů za příslušného k řešení spotřebitelského sporu, který by spotřebitel mohl iniciovat v souladu se zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Společnost LOBO d.o.o., která jako poskytovatel zboží a služeb zprostředkovává online obchodování na území Slovinské republiky, zveřejňuje na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení spotřebitelských sporů online (SRPS). Platforma je spotřebitelům k dispozici zde.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Výše uvedená úprava vychází ze zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ES.

V případě stížnosti nebo reklamace kontaktujte společnost LOBO d.o.o. nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 0038651-648-680.

KODEX CHOVÁNÍ

Poskytovatel má nastaveny vysoké interní standardy pro vyřizování objednávek, vrácení zboží a stížností zákazníků a snaží se v maximální možné míře dodržovat aktuální požadavky spotřebitelů a právní předpisy. V souladu s šestou odrážkou článku 7 zákona o elektronickém podnikání na trhu (ZEPT) prohlašuje, že není signatářem kodexu chování pro online obchodníky.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Veškerý obsah na webových stránkách www.lobobrand.com i na jejich podstránkách, včetně obrazového a video materiálu, je chráněn autorským zákonem a je majetkem poskytovatele. Poskytovatel povoluje použití obrazového a video materiálu pro osobní potřebu na sociálních sítích, blozích a fotogaleriích s uvedením zdroje.

VYSVĚTLENÍ

Veškeré informace se mohou změnit bez předchozího upozornění a poskytovatel může tyto podmínky rovněž změnit bez předchozího upozornění. Pokud potřebujete další vysvětlení týkající se obecných podmínek spolupráce, můžete nás kontaktovat.

Komenda, 3.7.2023